دوشنبه 4 تير 1397 _ 10 شوال 1439 _ 25 ژوئن 2018
جستجو :
 
امروز :
ديروز :
ماه :
 
 آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

تشکیل جلسه کمیته راهبردی جوامع ایمن استان آذربایجان شرقی باحضور مسئولین شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن از کشورسوئد ومسئولین شهرستان اسکو

بازدیددکتر شومبری ، رئیس مرکزارزیابان شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن و دکتر محمدی، مشاورارشدرئیس شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن از کشور سوئد ازمرکز منطقه ای شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن ایران ومرکزتحقیقات ترافیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ایران
شنبه 2 تير 1397

حضور مسئولین شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن از کشورسوئد در شهرستان اسکو - شهر سهند

شرکت دکتر شومبری ، رئیس مرکزارزیابی شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن و دکتر محمدی، مشاورارشدرئیس شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن از کشور سوئد در جلسه ارزیابی پروژه جامعه ایمن سهند
شنبه 2 تير 1397

بازدیدهای سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو درروزهای تعطیل

دکترهاشمی اقدم ازبیمارستان امام خمینی (ره) ومراکزخدمات جامع سلامت شهرستان اسکو درروز15خرداد بازدیدبعمل آوردند
چهارشنبه 16 خرداد 1397

بازدیدروزتعطیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزازمراکزحوزه سلامت شهرستان اسکو

دکترصومی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ازبیمارستان امام خمینی (ره)ومراکزسلامت شهرستان اسکو بازدیدبعمل آوردند.
چهارشنبه 16 خرداد 1397

هفته ملی بدون دخانیات "قلیان سمی برای سلامت خانواده"

جلسه برون بخشی هفته ملی بدون دخانیات درشبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو
پنجشنبه 10 خرداد 1397

تجلیل از همکاران فعال در سامانه سیب شهرستان اسکو

نفرات برترپزشک ، مراقب سلامت ، ماما وبهورز سامانه یکپارچه سلامت بهداشت ( سیب)
چهارشنبه 9 خرداد 1397

عرض تسلیت سرپرست وهمکاران شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو

عرض تسلیت به همکارمحترم شبکه ، سرکارخانم پاکپور
شنبه 5 خرداد 1397

بازدیدمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزازمراکزوخانه های بهداشت شهرستان اسکو

دکتردرستی ، معاون بهداشتی دانشگاه ورئیس مرکزبهداشت استان ازمراکزجامع خدمات سلامت شهری سهندوروستایی سرای بازدیدبعمل آوردند
چهارشنبه 2 خرداد 1397

پایش مرکزبهداشت استان

پایش شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو توسط معاون بهداشت وروسای گروههای کارشناسی مرکزبهداشت استان
چهارشنبه 2 خرداد 1397

بازدیدمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز ازمراکز سلامت شهرستان اسکو

دکترپورفتحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریزباهمراهی دکترهاشمی اقدم، ازمرکزجامع خدمات سلامت شماره 1 اسکوومرکزتخصصی سلامت روان جامعه نگر(CMHC) بازدیدبعمل آوردند.
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397