برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

همایش بزرگ حامیان غذای سالم شهرستان اسکو

باحضوردکترنعمتی،معاون غذاداروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،جمعی ازمسئولین شهرستان اسکو ،مدیران کارخانجات صنایع غذایی ومتصدیان تهیه وتوزیع مواد غذایی همایش بزرگ حامیان غذای سالم شهرستان اسکو برگزار گردید.
1397/07/28

پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند

بازدیددکترداودی، معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ازاقدامات صورت گرفته شده درراستای پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند
1397/07/28

بازدیدنمایده مجلس شورای اسلامی ازبیمارستان امام خمینی(ره)اسکو

دکترسعیدی،نماینده مردم تبریز،اسکووآذرشهر درمجلس شورای اسلامی ازبخشهای مختلف بیمارستان اسکو بازدیدبعمل آورد
1397/07/24

بازدیدمعاون درمان وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزازبیمارستان اسکو

دکترجانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بهمراه مسئولین استانی وشهرستانی ازبیمارستان امام خمینی (ره) اسکو بازدیدبعمل آوردند.
1397/07/22

    نظر سنجی